Kinh Doanh: 0938 806 775

Dịch vụ: 0938 901 548

BẢNG GIÁ XE

3008
3008 AT - *Giá ưu đãi, số lượng giới hạn!

Giá xe 999.000.000đ
Phí trước bạ(10%) 99.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 11.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.112.330.000đ

999 triệu đồng

d